Zbor Kolbe

kolbe

ansambl.kolbe@gmail.com

Redoviti članovi zbora Kolbe

Soprani:

Ana Balić, Dora Franka Zelić, Vedrana Colić, Lucija Maltar, Andreja Kotnik, Marija Magdalena Bilić, Klara Fiolić, Ivana Sataj.

Alti: 

Sanja Bardun, Matea Bardun, Kana Kovač-Mihaljčević, Dominika Rojković, Karla Marijanović, Anabela Črneli, Sanja Jurić, Brigita Lekaj.

Tenori: 

Valent Slonje, Antun Štelma, Zvonimir Kalić, Nikola Novosel, Bruno Javor, Karlo Bartolec, Džon Gečević.

Basi: 

Fra Ivan M. Lotar, Igor Drvenkar, Marko Dumančić, Vjekoslav Colić, Stjepan Lach, Dario Šagolj.

0003

Iva Bardun, voditeljica zbora Kolbe

PODIJELI S PRIJATELJIMA